Kitap Ara

  Fatih Erkoçoğlu

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Haçlı Seferleri Tarihi Kaynakları
   Haçlı seferleri Avrupa ve Türk-İslâm dünyasında derin izler bırakmış Ortaçağ'ın en büyük din merkezli savaşlarıdır. Fransa'da 1095 yılındaki Genel Konsil toplantısı ile başlayıp, Memlûklerin Akka kalesi ve limanını fethettikleri 1291 ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi