Kitap Ara

  Zehra Gençel Efe

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Anadolu Türk Kültüründe Mumyalama
   İnsanın var oluşuyla başlayan yok oluşa direnme serüveninin en önemli delillerinden biridir mumyalama. İnsanoğlu bir türlü ölümü kabul edemez iken, kuru çöl kumlarının arasında, kuru havası olan yüksek dağlarda hala ...
  • İlk Dönem İslam Toplumunda Ölüm,Techiz ve Defin
   İnsan, doğumundan itibaren ölüm gerçeğiyle yaşamaya başlamakta ve kendisini bilmeye başladığı andan itibaren de düşüncelerine bununla yön vermektedir. Yaşamı devam ettirmek, daha iyi yaşamak, yaşam süresini uzatmak veya ölümü geciktirmek ...
  • İlm-i Tahnît ve Tehyietü'l-Hayvânât (Hayvanların Tahniti ve Hazırlanması İlmi)
   **Tıpkıbasım ve Çevriyazı ** İslam Bilim tarihinde "İlmü Hayevân" olarak adlandırılan ve ilk dönem İslam Medeniyeti literatüründe oldukça geniş olarak üzerinde durulan "Hayvan Bilimi" yani zooloji, İslam Biliminde giderek gelişmiştir. İslam ...
  • İslam Tıp Tarihi (Gelişimi ve Kaynakları)
   İslam'ın doğuşu ile birlikte, dinî ve sosyal yapı yanında, bilimsel yapı da yeni bir boyut kazanmıştır. İslâmiyet insan hayatına büyük önem vermektedir. İnsan bedeninin korunmasını emretmekte ve sağlığı bozacak yiyecek ...
  © 2022 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi