Kitap Ara

  Kasım Müminoğlu / Mominov

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Rus İdealizmi 1. Cilt (Rusya'da Alman İdealizminin Etkileri, Rus Yeni-Kantçılığı)
   Rusya'da Yeni-Kantçılık akımı 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başında Aleksander İvanovich Vvedenskiy, İvan İvanovich Lapşin, Georgi Ivanovich Çelpanov, Georgi Davidoviç Gurviç, Hesse Sergey İosifoviç, Boris Valentinoviç Yakovenko, Fedor Avgustoviç Stepun ...
  • Berdyaev'de Din, Felsefe, Özgürlük
   Berdyaev felsefesinin içsel temelini özgürlük ve yaratıcılık oluşturmaktadır. Özgürlük ruhun krallığına tanıklık eder. Onun metafiziğindeki düalizmi Tanrı ve özgürlük oluşturmaktadır. Tanrı özgürlüktür. O hükümdar değil, kurtarıcıdır. Tanrı insana boyun eğme ...
  • Süreç Felsefesinde Ahlak
   Süreç felsefesine göre din ve ahlakın kaynağı Tanrı'dır. Ahlaki davranışın en önemli özelliklerinden biri olan adalet fikrinin din tarafından ikame edilmiş olmasıdır. Süreçciler geliştirdikleri felsefi düşüncelerinde ahlak konusunda ortaya koydukları fikirlerinde ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi