Kitap Ara

  Tebaili Kebes

  Kiyotiyos/Thebaili Kebes/Cebes/Κέβης Θηβαῖος/Cebes of Thebes Ksenophanes Memorabilia‟da Kebes‟i iki kez zikreder, onun Sokrates‟in yakın çevresine dahil dürüst bir kişi olduğunu belirtir.8 Sokrates (MÖ 469-399) ve Philolaus‟un (MÖ yaklaşık 470-385) müridi olan Thebaili Kebes (MÖ 5.-4. yüzyıl), Sokrates‟le ruhun doğası üzerine tartıştığı Platon‟un Phaidon‟unda Simmias ile birlikte görünür. Burada erdem ve hakikatin peşinde, argümanlarında titiz, kararlılığında temkinli bir araştırmacı olarak temsil edilir. Bu diyalogda Kebes ruhun ölümsüzlüğü öğretisine karşı çıkar, ancak sonunda Sokrates‟in argümanlarını kabul eder.9 Kriton‟da Sokrates‟in hapishaneden kaçması için para sağlamaya hazır olarak kaydedilmiştir.
  Kitapları:
  • Kebetos Pinaks: İnsan Yaşamının Tablosu
   Ali Suavi‟nin 1863‟te Kiyotiyos'un Ahlâka Â'id Risâlesinin Tercemesi başlığıyla Yunancadan ve bir kez de Manastırlı Mehmed Rıfat‟ın Keşf-i Râz yâhûd Ömr-i İnsânînin Tasvîr-i Hakîmânesi başlığıyla Arapçadan Türkçeye tercümeleri vesilesiyle Osmanlı ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi