Kitap Ara

  Muhammet Nasih Ece

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • İbn Rüşd'ün Önermeler Mantığı ve Aristoteles Temelleri
   Bu kitap, Aristoteles'in büyük yorumcularından birisi olarak kabul edilen ve felsefenin her alanına ilişkin düşünceleriyle İslam Felsefesinde önemli bir yeri olan Endülüslü filozof İbn Rüşd'ün mantığın temel konularından biri olan önermeler ...
  • İbn Bâcce Mantığı ve Fârâbî Bağlantıları
   ...Hesapsız çıkarımların, yani düşünce formlarının keşfedilip doğru belirlenmesi, insanlık tarihinde önemli bir başlangıç oluşturmuştur. Bundan sonra fizik, metafizik, etik, epistemik, politik, estetik vb. alanlara dair akıl yürütmeler kesinlik, zorunluluk ve ...
  © 2021 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi