Kitap Ara

  Mustafa Günay

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Şiire Felsefeyle Yönelmek
   Felsefe ve şiir ilişkileri düşünce tarihinin başlangıçlarından günümüze kadar süregelmiştir. Düşünce ve kültür tarihinde şiire ve edebiyata mesafeli filozoflarla olduğu kadar felsefeyi ve şiiri dar ve katı sınırlarla ayırmayan filozoflarla ...
  • Eğitimde Ahlak ve Etik
   Günümüz dünyasının çok büyük sorunların pençesinde kıvrandığı ve bu sorunların insanların unuttukları sorumluluklarla ve çiğnedikleri etik değerlerle de ilgili olduğu sıkça dile getirilmektedir. Bu nedenle ahlak felsefesinin/etiğin konusunu oluşturan sorunlar ...
  • Eğitim Felsefesi
   Bu kitap özellikle Eğitim Felsefesi dersi için hazırlanmıştır. Eğitim felsefesinin temel kavram ve sorunlarıyla birlikte bu alanda düşünce tarihinde ve çağımızda etkili olmuş eğitim anlayışları da ele alınmaktadır. Kitapta özellikle ...
  • Metinlerle Felsefeye Giriş
   Felsefeye Giriş, düşünceye bir davettir. Felsefeye Giriş, aynı zamanda insanın sorularla ve kavramlarla kaşılaşmasıdır. Bu karşılaşmanın önemi, felsefenin, insani varoluşun tüm yönleriyle ilgisinde yatar. Felsefeyi başlatan, insanın sorduğu ve yanıt ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi