Kitap Ara

    Nicholas Tate

    Eğitimin pek çok alanında hem Birleşik Krallık'ta hem de uluslararası alanda uzun ve seçkin bir kariyere sahiptir. İngiltere'nin kuzeyinde devlet okullarından sonra Oxford Üniversitesine (Balliol College), Bristol Üniversitesine (Eğitim Bölümü) ve Liverpool Üniversitesine (Latin Amerika Çalışmaları Enstitüsü) devam etti. Tarih alanında Doktora yaptı. İngiltere ve İskoçya'da ve Open University'de [Açık Üniversite] öğretmen, öğretmen eğiticisi ve baş denetçi olarak kariyerinin ardından 1989'da İngiltere'de Ulusal Müfredat Konseyi'ne girdi, 1994'ten 1997'ye kadar Okul Müfredatı ve Değerlendirme Kurumu'nun (School Curriculum and Assessment Authority, SCAA) başkanı, daha sonra 1997'den 2000'e kadar yeni Yeterlilikler ve Müfredat Kurumu'nun (Qualifications and Curriculum Authority, QCA) baş denetçisi oldu. Hem Muhafazakâr hem İşçi Partisi hükümetlerinin Eğitim Bakanlıklarına tavsiyelerde bulundu. Daha sonra Winchester College'ın (2000-2003) müdürü ve 2003 ile 2011 yılları arasında dünyanın en eski ve en büyük uluslararası okulu olan The International School of Geneva'nın [Cenevre Uluslararası Okulu] genel direktörü oldu. 2000 yılından 2005 yılına kadar Fransa Eğitim Bakanlığı Danışma Kurulu Haut Conseil de l'évaluation de l'école'ün üyeliğini yaptı. Diğer pek çok görevi arasında dört İngiliz okulunun müdürlüğünü yapmıştır; The National Trust'ın Mütevelli Heyeti'nde yer aldı; on yıl boyunca Oxford Eğitim Konferanslarının başkanlığını yaptı; Cenevre'deki uluslararası okulun genel direktörü olarak dünyanın önde gelen okullarının müdürlerinden oluşan G20 grubunda üyeydi. 2004 yılında Uluslararası Bakalorya [UB] Peterson Konferansını vermiştir, hem İngiltere'de hem de dünyanın diğer bölgelerindeki konferanslarda da eğitimsel konular üzerine sıklıkla konuşmaktadır. 2009-2015 yılları arasında UB yönetim kurulu üyesiydi ve bu dönemin çoğunda yönetim kurulu eğitim komitesinin başkanlığı görevini sürdürdü. Fransa ve İsviçre'de dokuz yıl, İspanya'da bir yıl yaşayan yazar, hem Fransızca hem de İspanyolca konuşup yazıyor.
    Kitapları:
    © 2023 Çizgi Kitabevi
    Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi