Kitap Ara

  Güngör Karauğuz

  Prof. Dr.
  Kitapları:
  • Âdem'in Çocukları | Çiviyazılı Kaynaklar, Tevrat, İnciller ve Kur'an'a göre
   3. Baskı | Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş | Tamamı renkli Elinizdeki bu kitap; •Âdemden önce yaşamış âdem benzeri âdemlerin mahiyetini, •İnsanın yaratılışını, cenneti, cehennemi eskiçağ halklarının nasıl algıladıklarını, •Eskiçağ uluslarının çiviyazılı metinlerindeki Âdem ...
  • Eskiçağda Zonguldak Bölgesi ve Çevresi
   Zonguldak'ın iç kesimlerini kapsayan araştırmalarımızın sonuçlandırılmasından sonra ulaşılan arkeolojik buluntular ışığında; bölgenin eskiçağ tarhinin ele alınması ve kitaplaştırılması zorunluluğu doğdu. Böylece bu konudaki çalışmaların yokluğundan Zonguldak Bölgesi'nin eskiçağ tarihinin ortaya ...
  • Zonguldak Bölgesi Arkeoloji Eskiçağ Tarihi ve Coğrafya Araştırmaları Arkeolojik Yerleşmeler, Kalınt
   Kuzey Karadeniz, Güney Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler ile karşılaştırıldığında erkeoloji ve eskiçağ tarihi araştırılması noktasında çok az tanınanıdır. Dolayısıyla Batı Karadeniz Bölgesi'nin Devrek, Göçebey ve Çayçuma ilçelerini kaosayan iç kesimi ...
  • Eskiçağ Kaleleri -Orta Anadolu'nun Güney Kesimi-
   Batı'da Beyşehir ve Akşehir ve Doğu'da Melendiz Dağları, kuzeyde Tuz Gölü ile sınırlanan Orta Anadolu'nun Güney kesimi olarak adlandırılan bölgede M. Özsait, S. Omura ve H. Bahar tarafından yüzey araşıtırmaları ...
  • M.Ö. II.Binde Orta Anadolunun Güney Kesimi
   Hatti Ülkesi kralı, kahraman Büyük Kral Tuthaliia'nın neslinden; Hatti Ülkesi kralı, kahraman Büyük Kral Suppiluliuma'nın torununun oğlu; Hatti Ülkesi kralı, kahraman Büyük Kral Mursili'nin torunu; Hatti Ülkesi kralı, kahraman Büyük ...
  • Lykaonia Bölgesi Kaya Mezarları
   Lykaonia Bölgesi Anadolunun merkezinde bulunmasından dolayı kültürlerin yoğun olarak görüldüğü ve yaşandığı bir bölge olmuştur. Buradan hareketle Lykaonia Bölgesi kaya mezar geleneğindeki kültürel ve sanatsal alaşımlar doğa ve insan tahribatıyla ...
  • Hitit Mitolojisi
   Eskiçağ tarihi, arkeoloji, antropoloji ve antik filoloji hem öğrenciler hem de halkımızca pek bilinmemekte, bilinse de sevilmemektedir. Hatta halkımızın çoğunda bu alanlara karşı hemen hemen hiçbir ilgi uyandıramadık ne yazık ...
  • Ötüken'de Elli Beş Gün -Bilge Kağan Hazinesinin Keşif Hikayesi-
   Kazının başında bizzat toprağı malayla iğne ile kazar gibi toprakta derinleşmeye çalışırken: 'Aslında Köl Tigin geçmeliydi Göktürk tahtına,' diye düşündüm bir an. Çünkü Köl Tigin, Çin ile yapılan mücadeleler kapsamında ...
  • Hitit Yasaları
   "Hitit Kil Kitaplığından Seçmeler" üst başlığı altında ilk çeviri kitabı olarak Hitit "mitoloji" metinlerini ve ardından da antlaşma metinlerini ilk kez Türkçeye kazandırdığımız gibi elinizdeki bu üçüncü çalışma ile "Hitit ...
  • Hitit Devleti'nin Siyasi Antlaşma Metinleri
   "Hitit Kil Kitaplığından Seçmeler" üst başlığı altında Hititçe'den Türkçe'ye kazandırdığımız antlaşma metinleri ilk çeviri denemelerimizden biridir. Hitit Devleti'nin krallıklarla aralarındaki barış ve saldırmazlık gibi konularda kararlaştırdıkları ilkeleri içeren bu Hititçe antlaşma ...
  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi