Kitap Ara

  Güngör Karauğuz

  Prof. Dr.
  Kitapları:
  • Hitit Merasim ve Bayramları Kil Kitapları
   Günümüzde "ah, ah! Nerede o eski bayramlar" diye terennüm edilen sözlerin ana kaynağı, eskiye duyulan özlemler ve onu yâd etme istencinden başka bir şey değildi. Şairin dediği gibi, "o çocuk ...
  • Hz. Nuh, Hz. İbrahim ve Hz. Lut Bağlamında Kur'an Arkeolojisi
   Batı'da din, misyonerlik ve kutsal kitaplarının ışığında Musevi-Hristiyanlığın izlerini sürmek için doğup metodolojileri temellendirilen eskiçağ bilimlerinden olan eskiçağ tarihi, arkeoloji, antik filoloji, antropoloji gibi ilimler İslam coğrafyalarında hemen hemen hiçbir ...
  • Hititlerde Büyü ve Ayin
   Yerel, ulusal ve görsel basında büyü, büyücülük ve üfürükçülükle ilgili olarak bir habere tesadüf edilmediği bir gün hemen hemen yoktur desem abartmış olmam herhalde. Bu haberlere konu olan madurlar ya ...
  • Hitit Kült Envanteri Kil Kitapları
   "Hitit Kil Kitaplığından Seçmeler" üst başlığı ile kaleme aldığım bu dokuzuncu cilt ile çevirisini yaptığım bu kült envanter metinleri ise Boğazköy kazılarında çıkartılıp daha önce Batı dillerinde tercüme edilmiş çiviyazılı ...
  • Hititlerde Fal ve Kehanet (Kuş, Yılan, Karaciğer, Talih Falı ile Kehanet Kil Kitapları)
   Hititlerin sosyo-kültürel yaşantısında falın önemli bir işlevi olduğu şüphesizdir. Hitit fal kitaplarının çevirileri bağlamında fal ve kehaneti irdelediğimiz bu çalışmamızda, tanrıların kendilerine verdiği dert ve tasadan kurtulmak için sorgulamaların yapıldığı ...
  • Tarih Sohbetleri (Devrek'le İlgili Bir Çift Sözüm Var)
   Devrek'te fabrikalar ne yazık ki bir bir kapandı. Yöre insanı için geçim filikeleri de kesilmiş oldu böylece. Bir iki özel sektör ekonomiyi ayakta tutmaya çalışıyor şimdi. Bir zamanlar bölgenin lideri olan ...
  • Hitit Duaları Kil Kitapları
   Hititler ilahlarına: "Gerçekten yaşam ölüm ile ölüm de yaşam ile (bağlantılıdır). İnsan yaşamı sonsuz değildir, kısa (bir) dönemdir. Yaşamının günleri (de) sayılıdır" felsefesi ile hep yakarıp durdu. Hitit yakarışlarını içeren çevirisini ...
  • Hitit Tarihî ve İdarî Kil Kitaplar
   Hitit Tarihî ve İdarî Kil Kitaplar Yaşam Hikâyesi, Ferman, Vasiyetname, Bağış Belgesi, Talimatname ve Kral İcraatları "Hitit Mitolojisi", "Hitit Devleti'nin Siyasi Antlaşma Metinleri", "Hitit Yasaları"," Hitit At Eğitimi Kil Kitabı" ve "Hititlerde Haberleşme" ...
  • Hititlerde Haberleşme (Diplomatik Muhaberat ve Diğer Kil Mektuplar)
   Bu kitap, Hititler odaklı olarak eskiçağ dünyasındaki mektuplaşma geleneğinin tarihsel gelişimini kısaca anlattığı gibi Hititler devri Anadolu'sundaki devletler arası mektuplaşmaların nasıl bir gelişme gösterdiğini gözler önüne sermektedir.
  • Hitit At Eğitimi Kil Kitabı
   Hitit dualarında bollaşmasının istendiği ve ritüeller sırasında Hitit kralının arabasını çeken yağız atlar, mitler dünyasında ölenin ruhu için kurban edilen hayvanlar arasında yerini aldı. Bu kurbanların en başta ikram edileni ...
  • Hitit Devleti'nin Siyasi Antlaşma Metinleri
   "Hitit Kil Kitaplığından Seçmeler" üst başlığı altında Hititçe'den Türkçe'ye kazandırdığımız antlaşma metinleri ilk çeviri denemelerimizden biridir. Hitit Devleti'nin krallıklarla aralarındaki barış ve saldırmazlık gibi konularda kararlaştırdıkları ilkeleri içeren bu Hititçe antlaşma ...
  • Hitit Yasaları
   "Hitit Kil Kitaplığından Seçmeler" üst başlığı altında ilk çeviri kitabı olarak Hitit "mitoloji" metinlerini ve ardından da antlaşma metinlerini ilk kez Türkçeye kazandırdığımız gibi elinizdeki bu üçüncü çalışma ile "Hitit ...
  • Âdem'in Çocukları | Çiviyazılı Kaynaklar, Tevrat, İnciller ve Kur'an'a göre
   3. Baskı | Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş | Tamamı renkli Elinizdeki bu kitap; •Âdemden önce yaşamış âdem benzeri âdemlerin mahiyetini, •İnsanın yaratılışını, cenneti, cehennemi eskiçağ halklarının nasıl algıladıklarını, •Eskiçağ uluslarının çiviyazılı metinlerindeki Âdem ...
  • Ötüken'de Elli Beş Gün -Bilge Kağan Hazinesinin Keşif Hikayesi-
   Kazının başında bizzat toprağı malayla iğne ile kazar gibi toprakta derinleşmeye çalışırken: 'Aslında Köl Tigin geçmeliydi Göktürk tahtına,' diye düşündüm bir an. Çünkü Köl Tigin, Çin ile yapılan mücadeleler kapsamında ...
  • Hitit Mitolojisi
   Eskiçağ tarihi, arkeoloji, antropoloji ve antik filoloji hem öğrenciler hem de halkımızca pek bilinmemekte, bilinse de sevilmemektedir. Hatta halkımızın çoğunda bu alanlara karşı hemen hemen hiçbir ilgi uyandıramadık ne yazık ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi