Kitap Ara

  Ahmet Akgül

  Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
  Kitapları:
  • XVI ve XVII. Yüzyıl Osmanlı Şair Tezkirelerinde Anekdot-Zihniyet İlişkisi
   Osmanlı şairleri hakkında hükümler veren araştırmacılar, şair/şuara tezkirelerindeki anekdotları Osmanlının sosyal ve kültürel hayatının ayrıntılarını ihtiva eden zengin ve eşsiz kaynaklar olarak görmüşlerdir. Yerli ve yabancı birçok araştırmacı, bu anekdotlara ...
  • Senâyî'nin Manzum Süleymaniyye'si
   Kanuni Sultan Süleyman'ın uzun süren saltanatı boyunca seferlerini, savaşlarını, zaferlerini ve bu dönemin diğer önemli olaylarını anlatmak için yazılan eserler genellikle "Süleymanname" adıyla anılagelmiştir. Yavuz Sultan Selim için yazılan "Selimname"lerin ...
  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi