Kitap Ara

  Mehmet Salmazzem

  Dr. Öğr. Üyesi, Muş Alparslan Üniversitesi
  Kitapları:
  • Tarihî ve Kültürel Dokusuyla Koğak
   Binlerce yıldır birçok topluma mihmandarlık eden Anadolu'nun, zengin bir tarih ve kültürel mirasa sahip olduğu tartışmasızdır. Birbirinden farklı sosyo-kültürel, dini ve etnik farklılığı bir arada tutabilmiş bu coğrafya, akademik çalışmalar ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi