Kitap Ara

  Ali Özgan

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Çokkültürlülük ve Toplumsal Güvenlik (ABD Örneği)
   Bu çalışma, Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Anabilim Dalında yapılmış özgün ve yenilikçi bir çalışmadır. İlk bölümde, "Çokkültürlülük" kavramsal ve kuramsal olarak incelenmiş, kavram karmaşasını önlemek için "Çokkültürcülük" kavramı çalışmaya eklenmiştir. İkinci ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi