Kitap Ara

  Erdal Hamarta

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Eğitim Psikolojisi
   Eğitim öğrenciyi tanımakla başlar. Bir öğretmen öğrencilerini zihinsel, bedensel, duygusal, törel pek çok yönden yeterince tanımadan asla "öğrencilerinin öğretmeni" olamaz. Öğrenciler, öğrenen birer makine değildir ve her öğrenci diğerinden farklıdır. ...
  • Rehberlik (Öğretmen Adayları için)
   Bu kitap farklı branşlardaki öğretmen ve öğretmen adaylarına, rehberliğin amaç, ilke ve tekniklerini tanıtmak, okulda yürütülen rehberlik hizmetleri hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bilindiği gibi rehberlik bir ekip çalışmasıdır. Bu ...
  • AKADEMİK ARAŞTIRMALAR 2020
   AKADEMİK ARAŞTIRMALAR 2020 Editörler Prof. Dr. Coşkun ARSLAN Prof. Dr. Erdal HAMARTA Prof. Dr. Sabahattin ÇİFTÇİ Doç. Dr. Mustafa USLU
  © 2021 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi