Kitap Ara

  Erdi Aksakal

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Toplumsal Yapıda Öncü Çalışmalar (İsimler-Yaklaşımlar)
   Türk sosyolojisinde özellikle 1940'lı yıllarda başlayan ve önemli bir bilimsel alanı oluşturan toplumsal yapı çalışmaları, yapıldıkları dönem itibariyle Cumhuriyet modernleşmesinin halktaki karşılığını bize veren önemli çalışmalardır. Toplumsal yapıya ilişkin analizler, ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi