Kitap Ara

  Vesile Albayrak Sak

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Sıyâmî Divanı (İnceleme - Metin)
   XVI. yüzyıl şairlerinden Sıyâmî'nin asıl adı Mehmed Ali'dir. Doğum ve ölüm tarihi belli değildir. Kanuni Sultan Süleyman zamanında yaşadığını Divan'ında ona yazdığı kasidelerinden öğrenmekteyiz. Hayatının bir bölümünde Mısır'a giderek Gülşeni ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi