Kitap Ara

  Mümin Hakkıoğlu

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Çağdaş Edebiyatın Kuramsal Seyri
   ... 1950 sonrası Batı edebiyatında yürütülen çalışmaları ve bu çalışmaların odağındaki kavramları Türkçeye kazandırma çabaları kısır kalmıştır. Ara çalışmaların önündeki ilk ve en önemli sorun, bu metinlerin düşünce dünyamızda tutunacak ...
  © 2021 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi