Kitap Ara

  Mümin Hakkıoğlu

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Edebiyat ve İktidar (Dolaylı Bir Gerçeklik)
   Elinizdeki kitapta iktidar ve edebiyat kavramlarının işaret ettiği anlam alanları, birbirleriyle ilişkileri ve bu ilişkilerin tarihsel seyri anlatılmakta; kapitalizm, kolonyalizm, postkolonyalizm, şeyleşme, meta fetişizm ve post-truth gibi kavram ve pratiklerle ...
  • Çağdaş Edebiyatın Kuramsal Seyri
   ... 1950 sonrası Batı edebiyatında yürütülen çalışmaları ve bu çalışmaların odağındaki kavramları Türkçeye kazandırma çabaları kısır kalmıştır. Ara çalışmaların önündeki ilk ve en önemli sorun, bu metinlerin düşünce dünyamızda tutunacak ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi