Kitap Ara

  Ali Bademci

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Şamanizmden Kızılbaşlığa Şiîliğin Türkmen Yüzü
   Türklerin inanç sistemlerini, inanç dünyalarını incelemek başlı başına zor bir konu. Gerek Türkiye'deki çalışmaların kısıtlılığı gerekse de Türklerin inanç sistemlerine dair yapılan tartışmaların belli siyasi dar kalıplar içinde çalışılması bu ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi