Kitap Ara

  Mustafa Günerigök

  Muş Alparslan Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü.
  Kitapları:
  • Bauman ve Postmodernite
   Modernitenin önemli bir eleştirmeni olan Zygmunt Bauman (1925-2017), kimine göre postmodernitenin sosyoloğu kimine göre modernlikten kopmamış bir düşünürdür. Sosyolog Bauman'ı postmodern olarak nitelemek literatürdeki pek çok eserde görülmektedir. Ancak bize ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi