Kitap Ara

  Mehmet Azimli

  Prof. Dr. Mehmet Azimli: 1968 yılında Sille'de (Konya) doğdu. İlköğrenimini Sille İlkokulu'nda, orta öğrenimini Konya İHL'de tamamladı. 1991'de Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 1991-1998 yılları arasında Ordu-Ulubey İHL'de ve Konya-Karapınar İHL'de çalıştı. Selçuk Üniversitesi'nde 1994'te yüksek lisansını, 1999'da doktorasını tamamladı. 1998-2012 yılları arası Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde İslam Tarihi Anabilimdalı'nda çalıştı. 2005 yılında doçent oldu. Yazdığı eserler yüzünden geciktirilen profesörlük ünvanını 2013 yılında Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde aldı. Azimli, üç çocuk sahibi olup Arapça ve İngilizce bilmektedir.
  Kitapları:
  • Halifelik Tarihine Giriş | Başlangıcından 9. Asra Kadar
   Bu çalışma, modern dünyada oldukça tartışılan İslam siyaset düşüncesinin odağını oluşturan hilafet kurumu konusunda asırlardır sürmekte olan tartışmalara bir katkı amacını taşımaktadır. Müslümanların siyasi tarihi gözden geçirilirse, tarihi süreçte en ...
  • Diyarbakır ve Çevresinin Müslümanlaşma Süreci
   Dünya coğrafyasının bazı bölgeleri için "medeniyet beşiği" derler.Bu isimi en çok hak eden anadolu'durAnadolu'nun doğusu ise bir anlamda medeniyetlerin hem buluşması hem de çatışmasının yaşandığı coğrafyadır.İncelediğimiz coğrafya olan İslam tarihindeki ...
  • Son Müderris Musa Kazım Efendi
   Baki kalan bu kubbede hoş davranış örnekleri, Müslümanlık yolunda yetiştirdiği bir halkın nesilden nesile onu yad etmeleri, Müslümanlığı yaşamanın en sıkıntılı günlerinde elinde adeta bir ateş tutar gibi dinin öğretilerini ...
  • Babek - Bir Direnişci
   Babek isyanıyla Abbasilerin bir daha istikrar sağlayamaması bu isyan sırasındaki maddi harcamadan öte yarım milyon insan kaybedilmesi sonraki yıllarda değişik bölgelerde ortaya çıkacak isyan hareketlerine de örnek teşkil ederek islam ...
  • Hz. Ali Neslinin İsyanları - X.Yüzyıla Kadar Şii Karakterli Hareketler
   On dört asırlık İslam tarihinde en uzun ve en önemli isyan hareketini araştırırsak karşımıza Hz. Ali taraftarlığını ön plana alan Şia hareketleri çıkmaktadır. Şia gerçekleştirdiği gerek başarısız birçok isyanla İslam ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi