Kitap Ara

  Galina Petrovna Kovaleva

  Kemerova Gıda Endüstrisi Teknoloji Enstitüsü Felsefe ve Siyaset Bilimleri Bölümünde çalışmaktadır. Kemerova vilayeti Belogo şehrinde 1956 yılında doğmuştur. Kemerova Devlet Üniversitesi Tarih bölümünden mezun olan Galina Petrovna 12 yıl boyunca Kemerova vilayeti No 90 ortaokulunda 12 yıl boyunca öğretmenlik yapmıştır. 2003 yılında "Doğa Bilimi Kozmolojisi Üzerine Ontolojik Araştırmalar" adı altında felsefe dalında doktora tezini savunmuştur. Elliye yakın ilmi çalışmaları var olup onlardan bazıları şunlardır: "Rus Kozmizminin Felsefi Öğretileri" (2004), "Rus Felsefesi Tarihi" (2006), "Temel Sosyal-Felsefi Öğretiler" (2010), "Rus Felsefesi Tarihinde Mantıksal Yöntemler Üzerine" (2012). Hali hazırda ise "Transandantal Kozmizmin Ontolojisinde Ruhaniyete Bir Bakış" adı altında çalışmaya devam etmektedir.
  Kitapları:
  • Rus Felsefesi Tarihi
   Bu kitap, Rusya'da felsefi düşüncenin oluşumunun başlıca aşamalarını, her aşamada önde gelen felsefecilerin eserlerini ele alarak incelemektedir. Eser daha çok, Rus felsefesine veri sağlarken diyalektik ve tarihsel sıraya uygun olmakla ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi