Kitap Ara

  Melik Bülbül

  Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Alman Dili Eğitimi ABD Öğretim Üyesi.
  Kitapları:
  • Eğitim Sorun(u) mu?
   Çağ insanının vizyon oluşturma süreçlerinde yer alan ve sahip olunan değerlerin oluşturduğu nitelik evrenini, bu aşamada iyi tahlil edilerek, yani öz değerlere yönelerek var kalma ve var olma sürecini tamamlayarak ...
  • Unterrichtsmaterialien Zum Sprechen (Zu Mündlicher Kommunikation)
   Menschen lernen Sprachen um kommunizieren zu können. Das Ziel desFremdsprachenlerners ist, dass er andere verstehen will, die diese Sprache sprechen aber er will auch verstanden werden, wenn er selbst diese ...
  • Metin ve Anlam Üzerine Düşünceler (Dil Eğitimi Açısından Metinsel İletişim)
   Yorumun, dış dünyanın gereklerine göre yeniden değerlendirilebilen bir eylem olduğu gerçeği, metnin dokusunun hangi koşullarda ve hangi ölçütler ışığında biçimlenebileceği gibi faktörler, yorumun metin kuşağından güncel kuşağa aktarılmasını da zorunlu ...
  • İmgesel İletişim
   Düşünce evreninin bilinmeyenlerine, göksel düş görüsü bir yıldız gözlemcisinin teleskop titizliği ile görüş alanına her defasında yeni bir evren katan yazar, yaşamın her yerindedir. Zaman içi ve zaman ötesi düşsel ...
  • Almanca Tümce Yapıları ve Karşılaşılan Güçlükler
   Dil öğretimi, dil kurallarının öğrenciye aktarılmasından daha öte bir uğraşıdır. Yabancı dil öğretiminin, gramer kurallarının öğrencide belli dil şablonları oluştururcasına beyninde kümeleşmesi için yığın bilgi olarak yüklenmesinden daha başka bir ...
  • Kadın Coğrafyası
   Tanrıça kadın imgesinden, evrilerek oyuncak bebek imgesine dönüşen kadının adı, çağımızda çok yanlı olarak tartışılmaktadır. Kadının adından ve kendinden bu denli büyük ölçüde söz ettirmesi yaygın bir kanının ve tepkisel ...
  • Yazın Eğitimi ile Dil Eğitimi
   Geleneksel yaklaşımlarla, okurun/öğrencinin yazın eğitimiyle ilgili olarak tam bir doygunluğa ulaştığını söylemek bugün çok zor olsa gerek. Yabancı dil eğitimi programlarında amaç, yabancı bir dili uygun metotlarla öğretmek olduğundan, harcanan ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi