Kitap Ara

  Ahmet Sarı

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Günümüz Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmalarında Kadın Temalı Eğilimler: Kuram-Yöntem-Teknikler Ulus
  • Yezbül Dağında Durulmuş Bir Geyik - Sezai Karakoç Yazıları
   Tüm büyük şairlerin bir derdi varsa Sezai Karakoç'un da derdi Diriliş davasıydı. İslam'ı eğip bükmeden, kitabın ortasından sözlerini kurarak, İkinci Yeni'de bir yığın büyük şair İslam'ı yaşantıyı bir dava haline ...
  • Tersine Çevrilmiş Bir Teoloji - Ahmet Hamdi Tanpınar Yazıları
   Tanpınar sevgisinin bir susuzluk hali olduğunu biliyorum. Şiirle, hikâyeyle, edebiyatla, edebiyat kuramıyla ilgilenen biri olarak ömrüm boyunca Tanpınar okumalarımı sürdürdüm. Bir estetle uğraşmanın insanı çoğalttığını görüyor; topyekûn bir nazarın insanı ...
  • Hölderlin
   "Kalplerin Yıldızlı Göğü: Hölderlin", Türkiye'de ilk Hölderlin biyografisi olma özelliğini taşıyor. Alman edebiyatının bu büyük şairi, Rainer Maria Rilke ile Türk okurları arasında tanınma özelliğine sahip olsa da bugüne dek ...
  • Kafkamakine
   "Kafkamakine" (Franz Kafka'nın "Ceza Sömürgesi" Adlı Hikâyesine Deleuzoguattarici Bir Yaklaşım) adlı bu kitap, Franz Kafka'nın gerçi tüm eserlerinde var olan ama hele de "Ceza Sömürgesi" adlı uzunöyküde daha belirgin olan ...
  • Felsefe Edebiyata Kendini Nasıl Eklemler?
   Bu çalışma felsefenin kendini edebiyata nasıl eklemlediğinin bir etüdünü içerir. Felsefenin edebiyattan, edebiyatın da felsefeden beslendiği ve bu iki disiplinin birbirine katkı sağladıklarında nasıl da büyük eserlerin ortaya çıktığını hepimiz ...
  • Alman Edebiyatında Dışkı Kültü
   "Alman Edebiyatında Dışkı Kültü. Alman Edebiyatına Koprofajik ve Koprofilik Bir Çözümleme" adlı bu çalışma Patrick Süskind'in "Aşk ve Ölüm Üzerine" adlı kısa ama önemli makalesinde yer alan bir tespitle oluşmuştur. ...
  • Musa'nın Derinlerine Düşen Yutkunuş
   KORKU VE DEHŞET ÜÇLEMESİ 3. KİTAP İnsanın kökeninde var olan kötücüllük, korkuya ve dehşete yatkınlığı, onun özünde var olan, belki de ontolojik açıdan bedenine eklemlenen korku ve dehşetin nasıl da günümüz ...
  • Festschrift für Prof. Dr. Yılmaz Özbek Armağan Kitabı
   Atatürk Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak değerli hocamız Prof. Dr. Yılmaz Özbek adına Armağan Kitap çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bize yıllar boyunca verdikleri karşısında kitaba dönük bu hizmetimiz elbette ...
  • Kurmacanın O Kadim Unsurları
   "Kurmacanın O Kadim Unsurları" adından da belli olduğu üzere kurmaca yazılarını içermektedir. Eserde yer alan dört geniş soluklu kurmaca yazılarının ilki kurmacanın yalanla bağlantısını irdelemektedir. Yazmanın yalan olup olmadığı, edebiyatın ...
  • Sağ Omuz Meleğimin Omzundaki Sağ Omuz Meleği
   KORKU VE DEHŞET ÜÇLEMESİ 2. KİTAP İnsanın kökeninde var olan kötücülük, korkuya ve dehşete yatkınlığı, onun özünde var olan, belki de ontolojik açıdan bedenine eklemlenen korku ve dehşetin nasıl da günümüz ...
  • Ve Asma Yaprakları Gibi Titreyen El
   KORKU VE DEHŞET ÜÇLEMESİ 1. KİTAP İnsanın kökeninde var olan kötücüllük, korkuya ve dehşete yatkınlığı, onun özünde var olan, belki de ontolojik açıdan bedenine eklemlenen korku ve dehşetin nasıl da günümüz ...
  • Edebiyat Nefreti (Edebiyat Yazıları)
   Ahmet Sarı'nın "Edebiyat Nefreti" adlı kitabı edebiyatın rüyayla, sinemayla, dinle, iktidarla ve felsefeyle bağlantılarını araştırdığı beş makaleyi içeriyor. "Edebiyat ve Rüya" adlı makale, Tanpınar'ın "Edebiyat Üzerine Makaleler" adlı kitabında "Şiir ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi