Kitap Ara

  Ahmet Sarı

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Edebiyat Nefreti (Edebiyat Yazıları)
   Ahmet Sarı'nın "Edebiyat Nefreti" adlı kitabı edebiyatın rüyayla, sinemayla, dinle, iktidarla ve felsefeyle bağlantılarını araştırdığı beş makaleyi içeriyor. "Edebiyat ve Rüya" adlı makale, Tanpınar'ın "Edebiyat Üzerine Makaleler" adlı kitabında "Şiir ...
  • Ve Asma Yaprakları Gibi Titreyen El
   KORKU VE DEHŞET ÜÇLEMESİ 1. KİTAP İnsanın kökeninde var olan kötücüllük, korkuya ve dehşete yatkınlığı, onun özünde var olan, belki de ontolojik açıdan bedenine eklemlenen korku ve dehşetin nasıl da günümüz ...
  • Sağ Omuz Meleğimin Omzundaki Sağ Omuz Meleği
   KORKU VE DEHŞET ÜÇLEMESİ 2. KİTAP İnsanın kökeninde var olan kötücülük, korkuya ve dehşete yatkınlığı, onun özünde var olan, belki de ontolojik açıdan bedenine eklemlenen korku ve dehşetin nasıl da günümüz ...
  • Kurmacanın O Kadim Unsurları
   "Kurmacanın O Kadim Unsurları" adından da belli olduğu üzere kurmaca yazılarını içermektedir. Eserde yer alan dört geniş soluklu kurmaca yazılarının ilki kurmacanın yalanla bağlantısını irdelemektedir. Yazmanın yalan olup olmadığı, edebiyatın ...
  • Festschrift für Prof. Dr. Yılmaz Özbek Armağan Kitabı
   Atatürk Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak değerli hocamız Prof. Dr. Yılmaz Özbek adına Armağan Kitap çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bize yıllar boyunca verdikleri karşısında kitaba dönük bu hizmetimiz elbette ...
  • Musa'nın Derinlerine Düşen Yutkunuş
   KORKU VE DEHŞET ÜÇLEMESİ 3. KİTAP İnsanın kökeninde var olan kötücüllük, korkuya ve dehşete yatkınlığı, onun özünde var olan, belki de ontolojik açıdan bedenine eklemlenen korku ve dehşetin nasıl da günümüz ...
  • Alman Edebiyatında Dışkı Kültü
   "Alman Edebiyatında Dışkı Kültü. Alman Edebiyatına Koprofajik ve Koprofilik Bir Çözümleme" adlı bu çalışma Patrick Süskind'in "Aşk ve Ölüm Üzerine" adlı kısa ama önemli makalesinde yer alan bir tespitle oluşmuştur. ...
  • Felsefe Edebiyata Kendini Nasıl Eklemler?
   Bu çalışma felsefenin kendini edebiyata nasıl eklemlediğinin bir etüdünü içerir. Felsefenin edebiyattan, edebiyatın da felsefeden beslendiği ve bu iki disiplinin birbirine katkı sağladıklarında nasıl da büyük eserlerin ortaya çıktığını hepimiz ...
  • Kafkamakine
   "Kafkamakine" (Franz Kafka'nın "Ceza Sömürgesi" Adlı Hikâyesine Deleuzoguattarici Bir Yaklaşım) adlı bu kitap, Franz Kafka'nın gerçi tüm eserlerinde var olan ama hele de "Ceza Sömürgesi" adlı uzunöyküde daha belirgin olan ...
  • Hölderlin
   "Kalplerin Yıldızlı Göğü: Hölderlin", Türkiye'de ilk Hölderlin biyografisi olma özelliğini taşıyor. Alman edebiyatının bu büyük şairi, Rainer Maria Rilke ile Türk okurları arasında tanınma özelliğine sahip olsa da bugüne dek ...
  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi