Kitap Ara

  Mesut Günenç

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • David Hare'in Oyunlarında Post-Truth Söylem
   Bu kitap post-truth söylem çerçevesinde İngiliz Politik Tiyatrosunun en önemli oyun yazarlarından David Hare'in oyunlarına odaklanmaktadır. Eserde, antik dönemden postmodern döneme dek hakikat kavramı etimolojik olarak tartışılmakta, çeşitli filozof ve düşünürler ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi