Kitap Ara

  Mehmet Akif Balkaya

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Yeni Tarihselcilikten Posthümanist Eleştiriye Edebiyat Kuramları
   Bu çalışma, açıklamalarla ayrıntılı bilgi verip somut uygulamalar yoluyla karışık görünen kavramları açık ve anlaşılır hale getirmeyi hedeflemiştir. Çalışmamızın ele aldığı konular: Alımlama Estetiği ve Okur Tepkisi Teorisi, Yapısalcılık, Yeni ...
  • Edebiyat Kuramları (Giriş ve Uygulama)
   Sekiz bölümden oluşan bu çalışma, kültürel düşünce ve ürünler üzerinde etkili olan farklı edebiyat kuramlarını, ilgili terimler, kavramlar ve uygulamalar ile açıklar. Alanında uzman akademisyenlerin hazırladığı bu kitap ilgili kuramların ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi