Kitap Ara

  Kuğu Tekin

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Edebiyat Kuramları (Giriş ve Uygulama)
   Sekiz bölümden oluşan bu çalışma, kültürel düşünce ve ürünler üzerinde etkili olan farklı edebiyat kuramlarını, ilgili terimler, kavramlar ve uygulamalar ile açıklar. Alanında uzman akademisyenlerin hazırladığı bu kitap ilgili kuramların ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi