Kitap Ara

  Ahmed Midhat Rifatof

  Tolstoy'un "Felsefe-i Hayât" isimli eserini Rusça'dan Osmanlı Türkçesine tercüme eden çevirmen. Rifatof hakkında başka bir bilgiye ulaşılamamıştır. Eserin giriş bölümü şu şekildedir: Tolstoy'un Külliyât-ı Felsefesinden, Felsefe-i Hayât, müellifi: L. N. Tolstoy, mütercimi: Ahmed Midhat Rifatof, Sâhib ve Nâşiri: Kâinât Kütübhânesi Sâhibi Ohannes, Dersaadet, Keteon Bedrosyan Matbaası, 1330/[1914/1915]
  Kitapları:
  • Felsefe-i Hayât | Hayat Felsefesi
   Hayatın görünümlerine dair insan üzerinde incelemede bulunursak görürüz ki, bir tohumda hayat ne şekilde gizlenmiş ise insan fıtratında da hakiki hayat, o şekilde gizlidir. Belirli bir zaman geçtikten sonra tohumdaki ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi