Kitap Ara

  Rauf Kahraman Ürkmez

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Selçuklular Zamanında Anadolu'da Tasavvufî Zümreler
   Bu kitapta XIII. yüzyılda Türkiye Selçuklularında faaliyet gösteren tasavvufî zümreler (Kâzerûnîler, Evhadîler, Kübrevîler, Vefâîler, Rifâîler, Ekberîler, Mevlevîler, Bektaşîler, Kalenderîler) kurucuları ve mensupları, yayıldıkları belde ve bölgeler, birbirleriyle ilişkileri ve tartışma ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi