Kitap Ara

  Mustafa Günay

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Macit Gökberk Aydınlanmanın Sesi
   Cumhuriyet döneminde felsefenin kurumsallaşıp gelişmesinde tarihsel bir rol oynamış olan Macit Gökberk(1908-15.08.1993) ilk kuşak felsefecilerimiz arasında yer alır. Gökberk, Türkçede felsefenin gelişebilmesinin ancak belli bir tarih ve dil bilinciyle yürütülen ...
  • Felsefenin Aydınlık Yüzü Bedia Akarsu
   Özellikle aydınlanmacı düşünce geleneğine dayanan çalışmalarıyla tanınan Bedia Akarsu, uzun yıllar İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nde çalışmış ve birçok eser üretmiş olan bir felsefecimizdir. Kamuran Birand'dan sonra ikinci kadın ...
  • Özne | 34. Kitap HİLMİ ZİYA ÜLKEN - Doğumunun 120. Yılında
   Hilmi Ziya Ülken Kronolojisi | Fatma Artunkal Hocam Hilmi Ziya Ülken'den Aldığım İki Mektup | Mehmet Aydın Prof. Dr. Necati Öner ile Hilmi Ziya Ülken Hakkında Söyleşi | Haluk Erdem Ord. Prof Dr. ...
  • Gezgin Filozof Uluğ Nutku
   Nutku, akademik felsefenin sınırlarıyla kendini sınırlı görmeyip yaşadığı ülkenin ve dünyanın sorunlarını da yakından takip eden ve aynı zamanda yazılarında ve felsefi çalışmalarında güncel problemleri de irdeleyen, felsefenin genelliği ile ...
  • Özne | 17. Kitap ROUSSEAU
   Rousseau için Notlar | Afşar TİMUÇİN Jean-Jacques Rousseau'da Kültür ve Toplum Eleştirisi | H. Haluk ERDEM Rousseau'da Kendilik Sorunu ve Varoluşsal İmgelem | Celal GÜRBÜZ Jean-Jacques Rousseau'da Duyguları Bozan Katharsis Olarak Tiyatro Şule ...
  • Felsefe ve Edebiyat
   BÖLÜM 1: FELSEFE-EDEBİYAT İLİŞKİLERİNİ ANLAMAK Değer, Değerler, Yazın | İoanna Kuçuradi Felsefesiz Edebiyat Edebiyatsız Felsefe Olur mu ya da Olmalı mı? | Afşar Timuçin Felsefe ve Edebiyat | Kenan Gürsoy Edebiyat ile Felsefe İlişkisi ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi