Kitap Ara

  Ali Osman Gündoğan

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Özne | 39. Kitap BERGSON
   Bergsoncu Manifesto: Düşüncenin Olağan Akışını Tersine Çevirmek (Bergson'un Metafiziğe Giriş'i Üzerine) | Sebahattin Çevikbaş Bergson'un "Yaratıcı Tekâmülünün" Üçüncü Bölümü Üzerine Dersler | Gilles Deleuze, Çev. Erdem Baykal-Sadık Erol Er Henri Bergson'un Felsefesinde ...
  • Özne | 36. Kitap SARTRE
   Sartre ve Varoluşçuluk Üzerine Bir Değerlendirme | Ali Osman Gündoğan Başkasının Bakışı: Sartre'da Utanç ve Gurur | Özgür Taburoğlu Sartre Felsefesinde "Varoluşsal/Ontolojik Sevinç" Üzerine | Emel Koç Sartre: Augustinusçu Bir Ateist mi? ...
  • Özne | 32. Kitap ANARŞİZM
   Anarşizmin Tarihsel ve Düşünsel Kökleri: Herakleitos, Kinikler ve Erken Stoacılık | Hüseyin Aydoğdu Anarkhia: Antikitede Kazandığı Anlamlar ve Boyutlar | Der., Çev. Hasan Gençcan Kinizm: Anarkhia mı Antiarkhia mı? | Abrim Gürgen William ...
  • Felsefe ve Edebiyat
   BÖLÜM 1: FELSEFE-EDEBİYAT İLİŞKİLERİNİ ANLAMAK Değer, Değerler, Yazın | İoanna Kuçuradi Felsefesiz Edebiyat Edebiyatsız Felsefe Olur mu ya da Olmalı mı? | Afşar Timuçin Felsefe ve Edebiyat | Kenan Gürsoy Edebiyat ile Felsefe İlişkisi ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi