Kitap Ara

  Raziye Demirel

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Boşanmanın Erkeklik Halleri
   Boşanma kadınlar, erkekler ve çocuklar tarafından farklı şekillerde deneyimlenmektedir. Boşanma ile ilgili alanyazın incelendiğinde boşanmanın kadın ve çocuklar üzerindeki etkilerine yönelik birçok araştırmaya rastlamak mümkündür. Ancak erkeklerin boşanma ile ilgili ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi