Kitap Ara

  Hanife Alaca

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • 1831 Tarihli Devrek Kazası Nüfus Defteri
   Bu kitap, Osmanlı Devleti'nin yapmış olduğu ilk nüfus sayımında Devrek kazası kayıtlarını içermektedir. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde bulunan 675 numara ile kayıtlı M. 1831 tarihli Bolu Sancağı ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi