Kitap Ara

  Alexis Bertrand

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Felsefe-i Ahlâkiyye | Ahlak Felsefesi
   "Ahlak felsefesinin gerekliliğini ispata neredeyse ihtiyaç yok gibidir; çünkü insan sırf içgüdüye tabi bir canlı değildir; bilakis hareketlerini ve sosyal ilişkilerini anlamayı arzu eder. Çünkü meşhur Cicero'nun dediği gibi, insan, ...
  • Felsefe-i İlmiyye | Bilim Felsefesi
   "Bilginin üzerine kurulu bulunduğu ilkeleri, yani yasaları ve yönteminin kurallarını incelemek, diğer bir deyişle 'insan nefsi'nin hakikati araştırma, keşif ve ispat için takip ettiği yolu denetlemek bilim felsefesinin konusudur. Bilim ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi