Kitap Ara

  Adnan Çetin

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Nitel Araştırma Yöntemleri (Kuram, Uygulama ve Sınırlılıklar)
   Günümüzde toplum bilimsel bilgi ile sağduyu bilgisi arasındaki fark giderek ortadan kalkmaktadır. Toplum bilimsel bilgi giderek sağduyu bilgisine yaklaşmaktadır. Bunun temel nedeni toplumsal bilimlerde yöntemsel ilkelerin giderek muğlaklaşmasıdır. Nitel araştırmada ...
  • Sinema, Dijital Perde ve Ekran Deneyimleri
   Bütün sosyal, kültürel ve sanatsal pratikler gibi sinema da zaman içindeki yolculuğunda büyük dönüşümler yaşadı. Yirminci yüzyılın teknolojik gelişmelerine bağlı olarak sessiz ve siyah-beyaz sinemaya bu yolculuğunda ses ve renk ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi