Kitap Ara

  Melike Molacı

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Erken Dönem Stoacılardan Seçme Fragmanlar (Ariston, Herillos, Diogenes, Antipatros, Arkhedemos vd.)
   Bu derlemede hakkında kısıtlı bilgiye sahip olduğumuz "diğer" Stoacılara yer verilmektedir. Başlıkta geçen "seçme" ifadesi Zenon, Kleanthes ve Khrysippos'un ününden ya da düşüncelerinden ötürü görmezden gelinen ya da zamanla gözden ...
  • Hierokles'ten Kalanlar (Metinler - Fragmanlar)
   İmparatorluk Stoasının istisnai filozofu Hierokles, Seneca, Epiktetos ve Marcus Aurelius'a nazaran pek de bilinmez. Epiktetos'un çağdaşı olan bu Stoacı hakkında günümüze ulaşan sınırlı sayıda kaynak, ne yaşamına ne de düşüncelerine ...
  • Panaitios - Fragmanlar
   M.Ö. ikinci yüzyılda yaşayan ve Orta dönem Stoasının en etkili filozoflarından biri olan Rodoslu Panaitios, Yunan Stoası ile İmparatorluk Stoası arasındaki en önemli köprüdür. Stoacılığı Roma ile tanıştıran bu önemli ...
  • Musonius Rufus'tan Kalanlar (Konuşmalar - Fragmanlar - Mektuplar)
   Antikçağ yazarları için Herakles, Odysseus ve Sokrates kadar önemli bir örnek olan Gaius Musonius Rufus (30-95), İmparatorluk Stoasının müstesna figürlerinden biridir. Roma Stoacılığının pratik felsefeyi yücelten yaklaşımı Musonius'un yaşamıyla tutarlı ...
  • Erken Dönem Stoa Etiğinden Seçme Metinler
   Helenistik dönemin en etkili okullarından biri olan Stoacılık, genellikle etiğe vakfedilmiş bir düşünce okulu ya da ahlaklı olmaya adanmış bir yaşam pratiği olarak tasvir edilir. İmparatorluk Stoasının önemli düşünürleri teoriden ...
  • Stoa Fiziği
   M. Ö. 3. yüzyılda Atina'da Kıbrıslı Zenon tarafından kurulmuş ve yaklaşık beş yüzyıl gibi uzun bir süre boyunca varlığını sürdürmüş olan Stoacılık, günümüzde genellikle ahlaka ilişkin kuramlarıyla anılır. Oysa okulun ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi