Kitap Ara

  Enver Cebeci

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Konyalı Bir Osmanlı Sadrazamı Topal Osman Paşa
   Tarihe yön veren, hadiselerin tabii seyrini değiştiren, büyük şahsiyetlerin hayatlarının dikkatlice tetkiki, hadiselerin daha müşahhas anlaşılması için gereklidir. Onun için devlet hayatında mühim roller oynamış şahsiyetlerin biyografilerinin de bilinmesi gereği ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi