Kitap Ara

  Müslüm C. Akalın

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Hocazâde Muâllim Fikrî Bey'in Urfa Kurtuluş Savaşı Hatıraları
   Mondros Mütarekesinin imzalanmasından sonra diğer memleketlerde olduğu gibi, terhis edilen Urfa'lı askerler de memleketlerine döndüler. Dönenler, kısa bir süre sonra "Mütareke hükümlerini uyguluyoruz" diyerek Mütareke kapsamı dışında bulunan bölgemizi işgal ...
  • Milli Mücadele'de Urfa (Anılar-Belgeler)
   Mondros Mütarekesi hükümlerine aykırı olarak Urfa ve civarının önce İngilizler ve daha sonra Fransızlar tarafından işgali yurt çapında büyük tepkilere neden oldu. Galip devletlerin andlaşma hükümlerini istedikleri gibi uygulayıp Sykes-Picot'dan ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi