Kitap Ara

  Turan Güler

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Modern Türk Şiirinde Avrupa (Şehirler ve İnsanlar)
   Modern Türk Şiirinde Avrupa: Şehirler ve İnsanlar başlığı altında ve üç bölüm halinde oluşturulan çalışmada, Osmanlı/Türk modernleşmesi ile başlayan ve günümüze kadar devam eden Batılılaşma çabalarının Türk şiirindeki somut yansıması ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi