Kitap Ara

  Kubilay Aktulum

  Prof. Dr. Kubilay Aktulum, Hacettepe Üniversitesi, Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü.
  Kitapları:
  • Folklor ve Metinlerarasılık
   Yazıya dökülüp metinleştirildikleri andan başlayarak sözlü geleneğin ürünleri bir yeniden kurgulama nesnesi durumuna gelirler. Değişik dönemlerde sanatçılar, yazarlar söz konusu şu ya da bu folklorik bir ürünü yeni bağlamlarda biçimsel, ...
  • Resimsel Alıntı | Resimlerarası Etkileşimler ve Aktarımlar
   Bu kitapta resim alanında değişik alıntı/alıntılama biçimlerinin kendi bağlamımıza uygun olarak kimi tanımlamalarını kısaca anımsattıktan sonra, genelden özele giderek her yöntemin tanımlamalarımıza uygun kimi resimlerdeki karşılıklarını bulmak uğraşında olacağız. Ardından ...
  • Müzik ve Metinlerarasılık (Müziklerarası/Göstergelerarası Etkileşimler ve Aktarımlar)
   Müziksel ürünleri müziklerarasılık ya da bir içmüziksellik/müzikselaşkınlık, bir başka anlatımla, şu ya da bu bestecinin bir çalışmasını bestecinin kendi çalışmaları ya da diğer bestecilerin çalışmaları karşısında ve sessel açıdan tümüyle ...
  • Sinema ve Metinlerarasılık (Filmlerarası Etkileşimler ve Aktarımlar)
   Aynı nesneye (burada, sinema) alışılmışın dışında, başka bir açıdan bakmak onu anlamsal olarak yenilemeye, farklı bir biçimde algılamaya ve algılatmaya olanak sağlar. Bu çalışmada, sinemaya bir yazınbilimcinin gözüyle, anlatıbilimin yöntemsel ...
  • Moda ve Metinlerarasılık (Alexander McQueen ve Üstgiysisellik)
   Yapısalcılığın bilinen ortak bir tutumuna koşut olarak söylersek, giysi de bir metin, bir başka anlatımla, özel bir dildir. Bir metafor olarak, Rus Biçimcilerinden başlayan, Ferdinand de Saussure'ün Genel Dilbilim Dersleri'ndeki ...
  • İmgelem Çözümlemesine Giriş
   Gilbert Durand'ın özellikle İmgelemin Antropolojik Yapıları adlı kitabındaki katkılarıyla yeni bir uğraş ve bilgi alanı olarak alabildiğine gelişen imgelem çalışmaları insanın, insan düşüncesinin zamana ve uzama göre (ayrıca zaman ve ...
  © 2021 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi