Kitap Ara

  Ahmet Akgül

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Yalvaç (Kent Araştırmaları)
   Sahip olduğu değerleri, öz kaynakları, gelişmiş sosyal sermayesi, coğrafî konumu ve özellikle köklü kültürel mirasıyla Yalvaç, farklı potansiyelleriyle benzer diğer yerleşim yerlerinden ayrışan bir kenttir. Bu kitap, tarih öncesi çağlardan ...
  • Yol Gösteren Şehir: Yalvaç
   Yalvaç, adının anlamına yakışır şekilde, bin yıllar boyunca "yol gösteren" ve kadim kültürüyle çevresine katkı veren mümtaz bir yerleşim yeri olmuştur. Şehir hakkındaki bilimsel araştırmaları kayıt altına almak amacıyla hazırladığımız ...
  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi