Kitap Ara

  Reyhan Sunay

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Egemenlik Üzerine Yazılar
   Egemenlik, yaklaşık dört asırdan bu yana siyasetin ve yönetim ilişkilerinin odağında bulunan bir kavram olarak önemini ve güncelliğini korumaktadır. Nitekim hem Soğuk Savaş sonrası gelişmelerin analizinde hem de ulusal devletlerin ...
  • Hukuk ve Siyaset Ekseninde İnsan Hakları
   Günümüze kadar geçirilen aşamalara paralel olarak insan haklarının, insanlığın 'ortak değeri'ini oluşturan temel kavramlardan biri haline geldiğine şüphe bulunmamaktadır. Her insanın saygı görmesi gerektiği fikrine ilişkin olan insan hakları, insani ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi