Kitap Ara

  Fatih Ertugay

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Türk Modernleşmesi / Nesneler ve Semboller
   Modernliğin getirdiği akılcılık ve kuşkuculuk, herhangi bir şeye/bir şeyden emin olmama hali, mevcut olanın sürekli yeniden aşılması çabası, hiçbir şeyin kararında olmama haline karşılık, geleneğin sürekliliği, temkinlilik, bilinene yönelik sadakat ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi