Kitap Ara

  Mohammad Rigiderakhshan

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • İran'da Medya ve Siyaset | Dünü - Bugünü
   "Bu kitap İran'da basının Meşrutiyet Devrimi'nden öncesini de ele alarak günümüze kadarki serüvenini aktarmaktadır. Basının tarihsel gelişim süreci aktarılırken yalnızca önemli gazetelerinin tanıtımı yapılmamakta, aynı zamanda İran'ın siyasi fraksiyonlarının kökenleri ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi