Kitap Ara

  Kadı Muhammed Atabekoğlu Muhammed Fazılbek

  Andican 1879 - Yangiyul / Kovunçi köyü 1938
  Kitapları:
  • Mükemmel Târih-i Fergana
   Orta Asya'nın ekonomik, kültürel ve siyasi merkezlerinden birisi olan Fergana Vadisi'nin tarihimizin, kültürel ve manevi mirasımızın incelenmesindeki rolü büyüktür. Tarih biliminin gelişimi birçok açıdan dönemin yazılı kaynaklarının incelenmesine ve bunların ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi