Kitap Ara

  Ahmet Faruk Yıldırım

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Kimlik Fragmanları - Disiplinlerarası Yaklaşım
   İnsanın sosyal gerçekliğinin anlatımı belirli kavramlar üzerinden inşa edilir. Çağcıl dünyamızda antropoloji, teoloji, sosyoloji, psikoloji, kültüroloji, hukuk, iletişim gibi sosyal bilimlerin, üzerinde en çok araştırma yaptıkları konulardan bir tanesi kimliktir. ...
  • Postmodern Fragmanlar - Postmodernizm Üzerine Notlar
   Postmodernizmin en temel ilkelerinden bir tanesi yüzeyselliktir. Postmodernizm, müdahil olduğu her alanda derinliğe karşı çıkar. Çünkü derinlik, bir anlmada birikimi de içerir. Birikim de kaynağını geçmişten o ana kadar süregelen ...
  © 2022 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi