Kitap Ara

  Engin Güneş

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Çocuklarla Sosyal Hizmet
   Çocuklarla Sosyal Hizmet kitabı alanında uzman akademisyenler tarafından yazılmış çocuklarla ilgili güncel meselelerin tartışıldığı 13 bölümden oluşmaktadır. Kitabın okuyucu kitlesinin lisans ve lisansüstü öğrencileri ile alana ilgi duyan akademisyen ve ...
  • Sosyal Hizmet Perspektifinden Üstün Yetenekliler
   Dr. Engin Güneş, bu kitap çalışmasında üstün yetenekli çocukların kendi başlarına her şeyin en iyisini yaptıklarına dair toplumsal önyargıları ve gelişim süreçlerinde pek yardıma ihtiyaç duymayacaklarına dair efsaneleri bilimsel yöntemlerle ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi