Kitap Ara

  Mehmet Tayanç

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Aşiret (Türkiye'de Aşiret ve Aşiretin Dönüşümü)
   •Geleneksel bir örgütlenme biçimi olan aşiret hangi alt birimlerden oluşmaktadır? •Aşiret içi dayanışmanın kaynağı ve aşiret içi ilişkileri belirleyen kriterler nelerdir? •Aşiretlerin siyasal tercihi nasıl şekillenmekte, bu konuda Aşiret reisinin rolü ...
  © 2021 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi