Kitap Ara

  Ahmet Aktaş

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Aşiret (Türkiye'de Aşiret ve Aşiretin Dönüşümü)
   •Geleneksel bir örgütlenme biçimi olan aşiret hangi alt birimlerden oluşmaktadır? •Aşiret içi dayanışmanın kaynağı ve aşiret içi ilişkileri belirleyen kriterler nelerdir? •Aşiretlerin siyasal tercihi nasıl şekillenmekte, bu konuda Aşiret reisinin rolü ...
  • Sosyal, Kültürel ve İktisadî Yönleriyle Göçebelik (Koçerî)
   *Kaybolmaya yüz tutmuş bir yaşam tarzı olan göçebeliğin (Koçerî) sosyal, kültürel, iktisadi özellikleri nelerdir? *Yerleşik hayata geçen göçebelerin göç etme sebepleri ve kent deneyimleri nasıldır? *Göçebe kimliğinin karşılaşmış olduğu sorunlar nelerdir? *Göçebeliğin sahip ...
  © 2022 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi