Kitap Ara

  Yusuf Küçükdağ

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Konya Darülkurraları.
   Konya, Orta Anadolu'nun en eski Türk kültür merkezlerinden biridir. Daha Türkiye Selçukluları'ndan itibaren birçok eğitim kurumu inşa edilmiş; XX. yüzyılın başlarında bunların sayıları yüzlere baliğ olmuştur. Bu eğitim kurumlarının en ...
  • Selçuklular ve Konya.
   BİRİNCİ BÖLÜM BÜYÜK SELÇUKLULAR İKİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE SELÇUKLULARI (ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SELÇUKLU KÜLTÜR VE MEDENİYETİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SELÇUKLU BAŞKENTİ KONYA
  • Bozkır Armutlu Tarihçesi ve Sosyo-Ekonomik Yapısı
   Konya ili Bozkır ilçesine bağlı Armutlu köyü, Bozulus Türkmenleri"nden olan Armutlu aşireti tarafından, XIII. yüzyılın başlarından kurulmuş; bu nedenle Armutlu adını almıştır. Armutlu Türkemen aşireti, insanların yüzlerce yıl önce terk ...
  • Selçuklular ve Konya
   Türkiye, Türkistan bozkırlarından, Taklamakan, Kızılkum, Karakum çölleri; Seyhun-Ceyhun, Aral, Isıkgöl, Baykal, Hazar suları; Tanrı Dağları, Ural, Keşmir, Altay, Himalaya dağları, Sibirya diyarından bin bir tehlikeyi yaşayıp atlatarak süzülüp gelen bahadırların ...
  • Türk Tasavvuf Araştırmaları
   Anadolu'da tasavvuf, Türkiye Selçukluları döneminde büyük bir gelişme kaydetti. Başkent Konya'ya İslâm âleminin değişik yerlerinden mutasavvıflar gelmiş, buradan ülkenin hemen her tarafına gönderdikleri temsilcileri aracılığıyla kendi görüşlerini yaymışlardır. Bu dönemde ...
  • Vesâik-i Bektaşiyan'a Göre Osmanlı Devleti'nde Bektaşi Tekkeleri
   Bektaşilik, II. Beyazid tarafından XVI. yüzyıl başlarında Safeviliğin bir diğer deyişle Kızılbaşlığın etkilerini bertaraf etmek düşüncesiyle Balım Sultan'a kurdurtulmuş bir tarikattır. Bunun için Osmanlı Devleti'nin hâkim olduğu toprakların hemen her ...
  • Türk Aleviliği Araştırmaları
   Günümüzde silsileleri Hz. Ali (Ö. 661)'ye kadar uzanan tari¬katlar kendilerini "Alevî" olarak kabul etmektedirler. Bu kelime söz¬lükte "Hz. Ali'ye bağlı" anlamına gelmektedir. Terim olarak Hz. Ali'nin soyundan gelenlere Alevi denmektedir. ...
  • Konya Darülkurraları
   Konya, Orta Anadolu'nun en eski Türk kültür merkezlerinden biridir. Daha Türkiye Selçukluları'ndan itibaren birçok eğitim kurumu inşa edilmiş; XX. yüzyılın başlarında bunların sayıları yüzlere baliğ olmuştur. Bu eğitim kurumlarının en ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi