Kitap Ara

  Aydın Ünal

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Destinasyon Konulu Güncel Araştırmalar - I
   DESTİNASYON KONULU GÜNCEL ARAŞTIRMALAR - I Editör Doç. Dr. Aydın ÜNAL KİTABA KATKI SUNAN YAZARLAR (Yazarlar Alfabetik Sıralanmıştır.) Prof. Dr. Aydın YILMAZER Dr. Öğretim Üyesi Ayhan DAĞDEVİREN Öğr. Gör. Dr. Aynur GÜLENÇ-BİRSEN Yüksek Lisans Öğrencisi Betül TAŞPINAR Dr. Buket ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi