Kitap Ara

  Cafer Gariper

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Tarih - İdeoloji - Kurmaca Bağlamında Şeyh Bedreddin
   15. yüzyıl bilginlerinden Şeyh Bedreddin, Fetret Devri (1402-1413)'nin öne çıkan figürlerinden biridir. Müritlerinin mülkiyetsiz toplum düşüncesini yaydığı iddiası, tasavvufi görüşleri, fıkıh alanındaki çalışmaları, adının bir başkaldırıya karışması ve nihayet idamı, ...
  • Elif Şafak'ın Yazı Evreni
   İlk kalem denemelerini öykü türünde veren Elif Şafak, 1997'de yayımlanan Pinhan romanıyla edebiyat dünyasına dikkate değer bir roman kazandırır. Yaklaşık yirmi beş yılda sayısı on dördü bulan bir roman koleksiyonu ...
  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi