Kitap Ara

  Cafer Gariper

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Tarih - İdeoloji - Kurmaca Bağlamında Şeyh Bedreddin
   15. yüzyıl bilginlerinden Şeyh Bedreddin, Fetret Devri (1402-1413)'nin öne çıkan figürlerinden biridir. Müritlerinin mülkiyetsiz toplum düşüncesini yaydığı iddiası, tasavvufi görüşleri, fıkıh alanındaki çalışmaları, adının bir başkaldırıya karışması ve nihayet idamı, ...
  © 2022 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi