Kitap Ara

  Ali Özcan

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Evcil İnsan / Teknolojiyle Islah Edilmiş İnsanlık
   Teknolojiyle birlikte insanlık bir tür iyileştirmeye(!) tabi tutularak, tıpkı doğa ve hayvanlarda olduğu gibi insanlar da kontrol altına alınmak için ıslah edilmektedir. İnsanın dışındaki teknik ve teknolojiler mükemmelleşirken, insan kusurun ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi